Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website is met de meeste zorg ontwikkeld. Bjoeti.be besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid en de correctheid van de gegevens die zich op de website bevinden. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Bjoeti.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Bjoeti.be verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen die zaken onmiddellijk aangevuld of verbetert worden.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Bjoeti.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de externe sites waarnaar er gelinkt word. We selecteren uiteraard enkel kwalitatieve en veilige websites, maar hebben geen controle over toekomstige wijzigingen aan die externe sites.

Intellectueel eigendomsrecht

Copyright Bjoeti.be Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bjoeti.be. Deze site bevat mogelijk ook teksten, beelden, grafieken die onderworpen zijn aan een copyright van derden. Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.